Vatrogasci štite ljude i imovinu ugrožene požarom. Da bi ta zaštita bila što djelotvornija, organiziraju se profesionalne vatrogasne postrojbe. Te postrojbe, kakve postoje po gradovima, većim mjestima i nekim industrijskim poduzećima, imaju organizirano stalno dežurstvo i spremne su pomoći u svakom trenutku.  

Zbog toga svaka postrojba ima svoga zapovjednika koji organizira i usklađuje rad svih njezinih pripadnika. Radne zadaće vatrogasaca vrlo su raznolike. Prilikom samo jedne akcije mogu imati više zadataka, kao što su rukovanje vatrogasnim aparatima i gašenje požara, spašavanje ljudi i pružanje prve pomoći, prozračivanje prostorija zahvaćenih dimom, iznošenje stvari iz prostorija zahvaćenih požarom i niz drugih poslova koji se pokažu potrebnima. 

Osim što spašavaju ljude i imovinu, vatrogasci pomažu i u drugim opasnostima, kao što su poplave, olujno nevrijeme, prometne nesreće te ekološke i druge katastrofe. U tim slučajevima usmjeravaju vodu, raščišćuju objekte, pretražuju i označuju teren, čiste i neutraliziraju kemikalije. Većina vatrogasaca radi i na sprečavanju požara. U nekim vatrogasnim postrojbama organizacija posla takva je da se pojedini njihovi odjeli bave isključivo preventivom. Oni su dodatno osposobljeni za to da mogu kontrolirati pojedine objekte i štititi ih od požara. Njihova je zadaća i upoznavanje građanstva s opasnostima od požara, upozoravanje na njih te davanje savjeta o načinu zaštite. Kada nemaju operativnih akcija (gašenja požara i dr.), vatrogasci se informiraju o novostima u vatrogastvu, uključuju se u teoretsku nastavu te izvode praktične i kondicijske vježbe kako bi bili što spremniji za obavljanje radnih zadataka.

Javna vatrogasna postrojba Nova Gradiška osnovana je 01.01.2012 godine. Posao se obavlja u smjenama odnosno turnusu 12-24-12-48 uz pasivna dežurstva. Ukupno postoje 4 smjene.

 

Pratiti nas možete i na facebook stranici:

https://www.facebook.com/JavnavatrogasnapostrojbaNovaGradiska/