Tijela postrojbe i zapovjedništvo

Tijela Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška su:
  • upravno vijeće
  • zapovjednik
Upravno vijeće:
  1. Marijan Radić, predsjednik
  2. Vlatko Greiner
  3. Mario Latal
  4. Matej Houdek
  5. Milan Tomljanović

Zapovjednik: Ivo Pejaković
Zamjenik zapovjednika: Tomislav Orlovac struč.spec.ing.sec.