Tijela postrojbe i zapovjedništvo

Tijela Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška su:
  • vatrogasno vijeće 
  • zapovjednik
Na temelju članka 32. st. 5. Zakona o vatrogastvu (NN 125/2019) sastav vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška je slijedeći;
 
Vatrogasno vijeće:
  1. Mario Latal - predstavnik osnivača - predsjednik vatrogasnog vijeća 
  2. Mario Tonček mag. ing. traff. - predstavnik vatrogasne zajednice županije 
  3. Matej Houdek - predstavnik radnika 

Zapovjednik: Ivo Pejaković
Zamjenik zapovjednika: Tomislav Orlovac struč.spec.ing.sec.