Na području grada surađujemo sa svim udrugama i ustanovama. 

Za vrijeme otvorenih vrata posebno radimo sa djecom (vrtićke i školske dobi) koji su naši vjerni gosti svake godine.

Istakli bi odličnu suradnju sa Udrugom slijepih Nova Gradiška.

Sudjelujemo na raznim manifestacijama kako na području grada Nova Gradiška tako i na području Brodsko - Posavske županije.

Ostalo možete sami zaključiti iz slika ispod.