Uz vatrogasnu školu za profesionalnog vatrogasca pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška imaju i dodatna osposobljavanja kao što su:

USAVRŠAVANJE SPECIJALNOSTI PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASACA

Za usavršavanje specijalnosti dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca utvrđeni su sljedeći programi

  1. specijalnost - strojar,
  2. specijalnost - bolničar,
  3. specijalnost za aparate za zaštitu dišnih organa,
  4. specijalnost - vezist,
  5. specijalnost - ronilac s jednom zvijezdom,
  6. specijalnost za radove na vodi,
  7. specijalnost za spašavanje pri tehničkim intervencijama,
  8. specijalnost za akcidente s opasnim tvarima,
  9. specijalnost za djelovanje u radiološko - biološko-kemijskoj kontaminaciji.

Dodatna usavršavanja i stručni ispiti:

1. Simulator plamenih udara 

2. Vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima

3. Spašavanje iz dubina i visina

4. Voditelj brodice B kategorije